SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
inför tecknade av en bilförsäkring
June 22nd, 2013

Det är mycket att tänka på och många saker att ta beslut om när man står inför tecknade av en bilförsäkring. Först och främst ska man välja vilken sorts bilförsäkring som man ska teckna.  Försäkringsbolagen har i allmänhet tre standardförsäkringar: den obligatoriska trafikförsäkringen, halvförsäkringen och helförsäkringen. Vill du gardera dig med en halv- eller helförsäkring är det a och o att du tar reda på exakt vad dessa innehåller och deras villkor. En bilförsäkring brukar oftast tecknas för ett år i taget och därför ska du se till att kontrollera hur villkoren ser ut om du vill utföra några ändringar i din bilförsäkring innan du ingår avtal.
Den premie som bilförsäkringen byggs på påverkas av flera faktorer som inte kan påverkas. Försäkringsbolaget väger in vilken sorts bil du har, hur gammal du är, hur länge du har haft körkort och om du har varit inblandad i några olyckor. Det finns också andra faktorer som avgör priset på din bilförsäkring, och dessa kan du ändra. Det kan handla om var du parkerar bilen eller hur långa sträckor du kör. Du kan också pressa priset på din bilförsäkring genom att öka självrisken, men detta ska du verkligen väga för- och nackdelar med. Har du råd om olyckan skulle vara framme?


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa