SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Folsyratillskott förbättrar arteriell elasticitet till lägre hjärtattack risk
June 15th, 2014

En primär orsak till den dramatiska ökningen av hjärt-kärlsjukdom som leder till kranskärlssjukdom och dödsfall genom hjärtinfarkt är arteriell härdning eller förlust av elasticitet i den känsliga endotelbeklädnaden av artärerna – som levererar blod till hjärtat. Homocystein är en aminosyra som har satts i samband med arteriell härdning och förtjockning, och höga cirkulerande blodnivåer.
Tidigare forskning har visat att B-vitaminer innehåller naturligt lägre farliga nivåer av homocystein, och särskilt folsyra har visat en förmåga att minska förtjockning av kärlväggarna i de individer med hög risk för hjärt-kärlsjukdom (CVD). Forskare från Kina har publicerat resultatet av en studie som visar att dagligt tillskott av folsyra minskar åderförkalkning och motverkar utvecklingen av ateroskleros.
Forskarna genomförde en metaanalys av tio studier – som inkluderade 2052 personer – för att bestämma effekten av folsyra på hjärthälsa. Tidigare metaanalysstudier – som finns att läsa i tidskriften ‘Clinical Nutrition’ – fastställer att folsyra minskar risken för stroke med 12 procent. Orsaken är återigen genom att sänka homocystein i blodet och minska artärväggarnas förtjockning.

Forskarna fann även att data från metaanalysen stödde befintliga data om att folsyra ger potenta hjärthälsofördelar och att tillskotten var associerade med mindre härdning av kärlväggarna. Detta gällde särskilt hos de med kronisk njursjukdom eller med hög risk för hjärt-kärlsjukdom. Studieförfattarna noterade att den högsta graden av skydd noterades i studier med den största minskningen av homocystein. Denna slutsats visar tydligt att en minskning av den dödliga homocysteinaminosyran minskar risken för både stroke och hjärtsjukdomar på ett dosberoende sätt.
Nu kanske du har blivit mer intresserad av folsyra. Vill du veta mer om detta kan du hitta mycket information om du går in på www.folsyra.org. Här har du en utmärkt möjlighet att hitta läsvärda fakta att fördjupa dig i samt tips på var du kan köpa folsyra.


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa