SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
En viktig förutsättning för att ett företag

En viktig förutsättning för att ett företag eller annan typ av organisation över huvud taget ska fungera och vara produktiv måste ledningen se till att den på bästa sätt utnyttjar sin mest värdefulla resurs: personalen. Människor som arbetar på en arbetsplats måste trivas för att prestera. Rätt kompetens måste ha hand om rätt uppgifter. Organisationen måste kunna attrahera den talang som saknas och behålla den som man byggt upp. Ofta finns det anledning att hyra in externa experter för att styra upp omstrykturera eller analysera organisationens HR funktioner.

HRM Solutions är ett konsultföretag med gedigen erfarenhet av HR arbete på både operativ och strategisk nivå. Våra medarbetare har i ledande ställning jobbat med både stora och små organisationer, svenska som utländska. Inte minst har vi hjälp organisationer genom stora omstruktureringar, exempelvis tillföljd av förvärv, fusion, avyttring eller partiell nedläggning. Behöver din organisation extra HR stöd under en period. Gå in på vår hemsida, www.hrmsolutions.se, och läs mer om de tjänster vi kan erbjuda. Vill du veta mer om oss eller en viss tjänst är du alltid välkommen att kontakta någon av våra medarbetare. Telefonnumret är +46 722 216 750 och e-mailadressen info@hrmsolutions.se. Tillsammans bygger vi en starkare och mer konkurrenskraftig organisation.

Idag kan HRM Solutions bland annat erbjuda uthyrning av HR chef, stöd vid etablering av företag i Sverige, rådgivning, mentorskap samt HR revision. Några av våra tidigare kunder omfattar Menigo Foodservice, Empower, Tema, SNS, Swedavia Swedish Airports, Teknoplan och Industrifonden. Med HRM Solutions får du en professionell och pragmatisk partner.

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa